Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli
Marek Aureliusz

Nie znaleziono strony