Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli
Marek Aureliusz

Oferta

Formy pomocy: Na terapię zapraszam osoby, które borykają się:

Oferta terapii jest skierowana do osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 16-tego roku życia.