Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli
Marek Aureliusz

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to szczególne spotkanie dwóch osób - psychoterapeuty i osoby poszukującej pomocy. Poprzez regularne spotkania, w atmosferze zrozumienia i akceptacji powstaje relacja terapeutyczna, bezpieczna baza do lepszego rozumienia, poznawania siebie i przeżywania emocji.

Pierwsze spotkania służą nawiązaniu kontaktu między osobą zgłaszającą się na terapię a terapeutą, przyjrzeniu się problemowi, określeniu na podstawie wywiadu celów terapii oraz podpisaniu kontraktu terapeutycznego, który jest formą umowy między terapeutą a osobą decydującą się na terapię.

Terapia to cykl regularnych spotkań najczęściej raz w tygodniu, trwających 50 minut. W czasie tych spotkań osoba zgłaszająca się na terapię ma możliwość przyjrzenia się sytuacjom (faktom), łączy je z myślami, uczuciami oraz swoim zachowaniem. Poszerza swoją perspektywę widzenia rzeczywistości. Przy pomocy terapeuty pracuje nad trwałą zmianą dysfunkcyjnych myśli i przekonań oraz sposobów funkcjonowania. Dzięki eksperymentom behawioralnym uczy się nowych sposobów reakcji i zachowań, sprawdzając je w bezpieczny sposób w życiu, co w efekcie wpływa na poprawę jakości życia.

Terapia poznawczo-behawioralna
  1. Ograniczona w czasie, a każda sesja ma swoją strukturę.
  2. Opiera się na głębokiej relacji między terapeutą, a osobą korzystającą z terapii.
  3. Podczas terapii osoba korzystająca z terapii jest zachęcana do aktywności między sesjami.
  4. Terapia jest zorientowana na cel i koncentruje się na problemie „tu i teraz”. Przeszłość jest ważna dla zrozumienia problemu.
  5. Ma charakter edukacyjny. Uczy jak być własnym terapeutą, dzięki czemu zapobiega nawrotom.
  6. Celem terapii jest nauka rozpoznawania, weryfikowania i reagowania na myśli i przekonania, które przeszkadzają osobie zgłaszającej się na terapię w życiu.
  7. Zawiera techniki ukierunkowane na zmianę wzorców myślenia, emocji i zachowań.