Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli
Marek Aureliusz

Agnieszka Skrzypczak

Zdjęcie Agnieszki Skrzypczak

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, socjoterapeutką oraz pedagogiem.

Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje terapeutyczne w czteroletniej szkole w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre w Warszawie.

Uczestniczę w szkoleniach, warsztatach i konferencjach poszerzających moją wiedzę terapeutyczną.

Dodatkowo ukończyłam m.in. szkolenia:

Doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem zdobywam od 10 lat dzięki licznym wolontariatom, stażom oraz pracy zawodowej. To praca z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Posiadam także praktykę w pracy w świetlicach socjoterapeutycznych oraz w pracy w projektach profilaktycznych, w prowadzeniu warsztatów profilaktycznych w szkołach dotyczących tematyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni, NZOZ MONAR Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, w Centrum Zdrowia Psychicznego "Animus" Oddział Dzienny Psychiatryczny. Współpracowałam z Ośrodkiem Terapii Uzależnień DetoksVip w Gdańsku. Obecnie pracuję w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Gdyni.

W pracy przestrzegam zasad etycznych CTPB. Moją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Zachęcam do odwiedzenia moich profili:

https://www.znanylekarz.pl/agnieszka-skrzypczak/terapeuta-psychoterapeuta/gdynia

https://ranking.abczdrowie.pl/d/76946,agnieszka-skrzypczak

Wierzę w to, że każdy człowiek ma w sobie siłę do zmiany tego, co utrudnia mu życie.